Karyotypering

Karyotypering wordt ook wel chromosoomanalyse of cytogenetisch onderzoek genoemd.

Karyotypering is een test die de chromosomen onder een microscoop, na speciale voorbereiding, in een laboratorium. Het wordt meestal uitgevoerd op een bloedmonster, maar het kan ook worden uitgevoerd op andere soorten monsters, hetzij vóór de geboorte (van de placenta of het vruchtwater rond een baby) of na de geboorte (van spieren, huid en andere weefsels). ). Karyotypering is hoogstwaarschijnlijk hoe uw r(20)-diagnose werd gesteld.

Karyotypering kijkt naar het aantal, de grootte en de structuur van uw chromosomen.

Karyotypering kijkt niet naar het individu genen of de DNA code van de basen (de As, Ts, Gs en Cs).