LET OP: Deze pagina is vertaald door Google. Neem contact met ons op als u ons wilt helpen de informatie te vertalen.

Zoekopdracht

Oproep tot het indienen van onderzoeksvoorstellen

Op deze pagina:

Heb je een vraag?

Onderzoek naar de natuurlijke geschiedenis van het ringchromosoom 20-syndroom

We nodigen artsen en wetenschappers uit om voorstellen in te dienen voor een onderzoeksproject gericht op de natuurlijke geschiedenis van het Ringchromosoom 20-syndroom. Deze oproep heeft tot doel diepgaande onderzoeken te ondersteunen die ons begrip van deze zeldzame genetische aandoening en de progressie ervan in de loop van de tijd zullen vergroten.

Over het ringchromosoom 20-syndroom

Ringchromosoom 20-syndroom is een zeldzame chromosomale aandoening waarbij een ring wordt gevormd doordat de uiteinden van chromosoom 20 samensmelten. Deze aandoening wordt gekenmerkt door een reeks symptomen, waaronder epilepsie, cognitieve stoornissen/achteruitgang en gedragsveranderingen na het begin van de aanval. Vanwege de zeldzaamheid en complexiteit is verder onderzoek naar de natuurlijke historie van deze aandoening cruciaal.

Gerelateerde literatuur

Waarom natuurhistorisch onderzoek nodig is

Natuurhistorisch onderzoek is essentieel voor het verkrijgen van inzicht in de progressie en het spectrum van de symptomen die verband houden met het Ringchromosoom 20-syndroom. Deze onderzoeken kunnen helpen bij het identificeren van potentiële therapeutische doelen en het verbeteren van de klinische zorg voor personen die met deze aandoening leven.

Financieringsdetails

 • Begroting: Tot £80,000 voor maximaal driejarig project (Er kan gezocht worden naar mogelijkheden voor matchfinanciering)
 • Gebruik: Fondsen zijn bedoeld voor salarissen, projectkosten en aanverwante uitgaven.
 • Geschiktheid: Aanvragers moeten een vaste post bekleden bij een in aanmerking komende instelling.
 • Inzendingslimiet: Er is slechts één aanvraag per centrum toegestaan.

Multicenteraanvragen voor een internationale studie worden sterk aangemoedigd.

De Algemene voorwaarden van Ring20 zullen beschikbaar worden gesteld tijdens de fase van de volledige aanvraag.

Selectie proces

Gezien de beperkte middelen is het selectieproces voor voorstellen zeer competitief. De Ring20 Internationaal Wetenschappelijk Adviescomité (SAC) zal aanvragen beoordelen in zowel de shortlist- als de volledige aanvraagfase. Overwegingen zijn onder meer:

 • Het trackrecord en potentieel van de kandidaat (ervaring met het werken met zeldzame genetische epilepsieën is gunstig).
 • De kwaliteit en relevantie van het voorgestelde project.
 • 'Waar voor uw geld' van het voorgestelde project.
 • De ondersteuning en omgeving die door de gastinstelling worden geboden.

De voorkeur gaat uit naar aanvragen van internationale consortia.
Voorstellen die mogelijkheden bieden voor matchfinanciering (ter uitbreiding van de onderzoeksopdracht) zullen positief in overweging worden genomen.

Toepassingsrichtlijnen

Aanvragen worden in twee fasen beoordeeld:

 1. Blijken van belangstelling (EOI)
 2. Volledige toepassing
  In de EOI willen we van u horen...

Hoe zal uw voorstel mensen met het r(20)-syndroom over 1, 5 en 10 jaar helpen?

Het EOI-formulier omvat: PI-gegevens (+ mede-aanvragers indien van toepassing), budget, duur, abstract (max 300 woorden + referenties), onderzoekservaring. We hebben ook een kort CV nodig als bijlage.

 • Geen extra materiaal: Gelieve geen begeleidende brief, aanvullend materiaal of ondersteunende referenties te sturen, of de SAC door te verwijzen naar externe bronnen, zoals persoonlijke of afdelingswebsites.
 • Woordlimieten: Het naleven van de woordlimieten is verplicht. Niet-naleving kan leiden tot diskwalificatie.
 • Figuren en tabellen: Deze kunnen alleen ter verduidelijking worden opgenomen in volledige aanvragen. Gebruik cijfers met een lage resolutie om de bestandsgrootte te verkleinen.
 • Referenties: Beperk tot 10 in het formulier voor blijken van belangstelling en 30 in de volledige aanvraag.
 • EthiekHoewel we er niet op kunnen aandringen dat aanvragers voorafgaande aan de aanvraag ethische goedkeuring hebben, zal Ring20 bij elk beoordelingspunt duidelijk moeten maken dat het ethische raamwerk in ontwikkeling is.

Blijken van belangstelling zijn welkom tot de deadline voor aanmelding:

Vrijdag 31 mei 2024

Dagen
Uren
Minuten

Duidelijke Engelse samenvatting

Alle volledige aanvragen moeten een eenvoudige Engelse samenvatting bevatten met details over:

 • De achtergrond en doelstellingen van het voorgestelde onderzoek.
 • Specifieke doelstellingen en toe te passen methodologieën (inclusief patiëntenwerving).
 • De betekenis en potentiële impact van het onderzoek, vooral voor personen die getroffen zijn door het Ringchromosoom 20-syndroom.

We kijken uit naar het ontvangen van innovatieve voorstellen die aanzienlijk zullen bijdragen aan het begrip van het Ringchromosoom 20-syndroom en mogelijk de levens van degenen die erdoor getroffen worden, zullen verbeteren.