Chromosomen hebben 2 'armen'

En hier is de lange – of 'q' – arm