FISK (Fluorescence In Situ Hybridization)

FISK (Fluorescence In Situ Hybridization) er en spesiell test som kan oppdage og lokalisere spesifikke kromosomregioner.

Den målrettede kromosomregionen "lyser opp" hvis den er til stede, på grunn av en fluorescerende merkelapp.

FISK kan brukes til å hjelpe forskere å finne ut om en kromosomregion er tilstede eller fraværende i en prøve, og om den er i riktig posisjon eller ikke.

FISK kan derfor hjelpe oss å lære om antallet og strukturen til visse kromosomregioner, inkludert områdene i endene av kromosom 20, som er ordnet i en annen struktur og kan mangle hvis noen har r(20).