MERK: Denne siden er oversatt av Google. Ta kontakt med oss hvis du vil hjelpe oss med å oversette informasjonen.

Søk

Fører til

På denne siden:

Ring chromosome_no deletion

Hvorfor dannes et ringkromosom 20 og hva forårsaker symptomene?

Det enkle svaret...

Vi vet at et ringkromosom kan dannes på et hvilket som helst kromosom, og de skjer ofte ved et uhell før fødselen, men vi vet ikke hvorfor et ringkromosom 20 forårsaker symptomene mange mennesker med en r(20)-diagnose opplever.

Hva kan gjøres for å endre dette?

Vi trenger mer forskning på den komplekse biologien til ringkromosom 20 av forskere for å se om de kan prøve å svare på dette spørsmålet.
Noe genetisk forskning har blitt utført for å prøve å vokse ring Kromosomer i cellekultur – spesifikt i r(20), (14) og r(17). Det som er funnet er den ringen Kromosomer er spesielt ustabile sammenlignet med lineære Kromosomer og gjør det ikke bra på laboratoriet. Mer avanserte teknikker er nødvendig for å overvinne dette problemet hvis vi skal lære mer om ring Kromosomer å prøve å finne den(e) underliggende biologiske årsaken(e) til symptomene. Først da kan vi begynne å vurdere nye behandlinger målrettet for å hjelpe mennesker med r(20).