MERK: Denne siden er oversatt av Google. Ta kontakt med oss hvis du vil hjelpe oss med å oversette informasjonen.

Søk

Gi en donasjon

Hvordan kan du hjelpe oss...

For å fortsette å tilby denne nettsiden og en tjeneste til familiene våre og de profesjonelle som støtter dem, må vi kontinuerlig samle inn midler. Bærekraften til arbeidet vårt er avhengig av generøsiteten til våre medlemmer og støttespillere; fra å være vertskap for innsamlingsarrangementer, søke om tilskudd og sponsorater eller ved å gi en donasjon.

Bedrifter vil ofte tilby "matched give" for enhver pengeinnsamling og/eller donasjoner du gir til veldedige formål – ved å godta å matche ethvert bidrag du gir (opptil et spesifisert beløp/prosent per år). Vennligst sjekk med arbeidsgiveren din om de tilbyr dette tilbudet.

Vi tar gjerne imot donasjoner enten som en engangsavgift, eller på jevnlig basis for å støtte arbeidet vårt.

Family Event

Jeg vil gjerne lage en