MERK: Denne siden er oversatt av Google. Ta kontakt med oss hvis du vil hjelpe oss med å oversette informasjonen.

Søk

Utlysning av forskningsforslag

På denne siden:

Har du et spørsmål?

Undersøker naturhistorien til ringkromosom 20 syndrom

Vi inviterer klinikere og forskere til å sende inn forslag til et forskningsprosjekt med fokus på naturhistorien til ringkromosom 20 syndrom. Denne utlysningen tar sikte på å støtte dybdestudier som vil forbedre vår forståelse av denne sjeldne genetiske lidelsen og dens progresjon over tid.

Hvorfor naturhistoriske studier er nødvendig

Naturhistoriske studier er avgjørende for å få innsikt i progresjonen og spekteret av symptomer assosiert med ringkromosom 20 syndrom. Disse studiene kan hjelpe til med å identifisere potensielle terapeutiske mål og forbedre klinisk omsorg for individer som lever med denne tilstanden.

Finansieringsdetaljer

 • Budsjett: Opp til £80,000 for et maksimum treårig prosjekt (muligheter for matchfinansiering kan søkes)
 • Bruk: Midler er utpekt for lønn, prosjektkostnader og relaterte utgifter.
 • Kvalifisering: Søkere må ha en fast stilling ved en kvalifisert institusjon.
 • Innleveringsgrense: Kun én søknad er tillatt per senter.

Multisentersøknader til en internasjonal studie oppfordres sterkt.

Ring20 vilkår og betingelser vil bli gjort tilgjengelige på hele søknadsstadiet.

Utvelgelsesprosess

Gitt de begrensede midlene, er utvelgelsesprosessen for forslag svært konkurransedyktig. De Ring20 International Scientific Advisory Committee (SAC) vil vurdere søknader på både shortlisting og fullstendig søknadsstadium. Betraktninger vil omfatte:

 • Kandidatens merittliste og potensial (erfaring med sjeldne genetiske epilepsier er gunstig).
 • Kvaliteten og relevansen til det foreslåtte prosjektet.
 • 'Verdi for pengene' av det foreslåtte prosjektet.
 • Støtten og miljøet som vertsinstitusjonen gir.

Søknader fra internasjonale konsortier vil bli foretrukket.
Forslag som gir mulighet for match-finansiering (for å utvide studiets ansvarsområde) vil bli vurdert positivt.

Retningslinjer for søknad

Søknader vil bli vurdert på en 2-trinns basis:

 1. Interessetilkendegivelser (EOI)
 2. Full søknad
  I EOI ønsker vi å høre fra deg...

Hvordan vil forslaget ditt hjelpe mennesker med r(20)-syndrom om 1, 5 og 10 år?

EOI-skjemaet inneholder: PI-detaljer (+ medsøkere hvis aktuelt), budsjett, varighet, sammendrag (maks 300 ord + referanser), forskningserfaring. Vi vil også kreve at en kort CV legges ved.

 • Ingen tilleggsmateriale: Vennligst avstå fra å sende et følgebrev, tilleggsmateriell, støttereferanser eller henvise SAC til eksterne ressurser, for eksempel personlige eller avdelingsnettsteder.
 • Ordgrenser: Overholdelse av ordgrenser er obligatorisk. Manglende overholdelse kan føre til diskvalifikasjon.
 • Figurer og tabeller: Disse kan bare inkluderes for forklarende formål i fullstendige søknader. Bruk tall med lav oppløsning for å redusere filstørrelsen.
 • Referanser: Begrens til 10 i skjemaet for interessemeldinger og 30 i hele søknaden.
 • Etikk: Selv om vi ikke kan insistere på at søkere har etikkgodkjenning før søknaden, må Ring20 være tydelig på at det etiske rammeverket er i gang ved hvert vurderingspunkt.

Dr. Interessemeldinger inviteres frem til søknadsfristen:

Fredag 31. mai 2024

Fristen er nå utvidet til:

onsdag 3. juli 2024

Dager
Timer
Minutter

Vanlig engelsk sammendrag

Alle fullstendige søknader må inneholde et vanlig engelsk sammendrag med detaljer:

 • Bakgrunnen og målene for den foreslåtte forskningen.
 • Spesifikke mål og metoder som skal brukes (inkludert pasientrekruttering).
 • Betydningen og den potensielle effekten av forskningen, spesielt for personer som er berørt av ringkromosom 20-syndrom.

Vi ser frem til å motta innovative forslag som vil bidra betydelig til forståelsen av ringkromosom 20 syndrom og potensielt forbedre livene til de som er berørt av det.