MERK: Denne siden er oversatt av Google. Ta kontakt med oss hvis du vil hjelpe oss med å oversette informasjonen.

Søk

Frivillig

Vi ser alltid til våre medlemmer og støttespillere for å få hjelp når det kommer til pengeinnsamling, organisering av arrangementer eller vertskap for stand/deltagelse på konferanser, samt praktiske ferdigheter som; skrive fonds-/stipendsøknader, oppdatering av sosiale medier, samt utskrift av pedagogiske ressurser og materiell.

Du kan ha en ferdighet som vil være nyttig for den daglige driften av gruppen, eller rett og slett litt fritid til å tilby din støtte til et spesifikt prosjekt (støtte/opplæring kan gis der det er nødvendig).

Så ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å hjelpe, eller kjenner noen som kan være i stand til det. Kontakt oss på vår e-postadresse [email protected] eller søk ved å fylle ut søknadsskjemaet nedenfor.

BPSU1

Les om en frivilligs opplevelse:

Har du noen ubrukte straffedommer i henhold til Rehabilitation of Offenders Act 1974? Hvis ja, merk kort.

Ved å sende inn dette skjemaet nedenfor godtar du å følge veldedige organisasjonens retningslinjer og prosedyrer for barnevern, og disse vil bli gitt og forklart til deg.

Om nødvendig godtar du også å få utført en DBS (Disclosure and Barring service – tidligere Criminal Records Bureau)-sjekk (et forsikringsbehov) dersom du jobber med barn.

Vennligst angi (av forsikringsformål må du være minst 14 år) din aldersgruppe ved å velge riktig boks

Vennligst oppgi navn, adresse og telefonnummer til en dommer som du kan kontakte. Dette skal ikke være et familiemedlem

Vennligst oppgi navn, adresse og telefonnummer på personen du kan kontakte i nødstilfeller

Hvis du er fra EU (European Union), men for tiden bor i Storbritannia, står du fritt til å melde deg frivillig, men hvis du er utenfor EU, vennligst sjekk visumet ditt tillater deg å melde deg frivillig (sjekk med UK Borders and Immigration Agency)

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at informasjonen du har oppgitt er korrekt, og at du gir tillatelse til at Ring20 kan kontakte din referent og kontakte deg selv.