Ringkromosomer

Ringe Kromosomer dannes når de to endene av et kromosom blir sammenføyd eller "smeltet sammen". Dette fører til at kromosomet er en sirkulær struktur (en ring) i stedet for en lang strenglignende struktur.

En ring kan dannes på denne måten og ikke ha noen slettet (manglende) kromosomalt materiale. Alle DNA og gener er der, er de bare ordnet eller pakket i en annen struktur. EN ringkromosom kan også dannes når det er et "brudd" på en eller begge ender av Kromosomer, og så blir endene av kromosomet sammenføyd eller "smeltet sammen". I denne typen ring er noe kromosomalt materiale slettet eller mangler.