Sentromere

Biten i midten av kromosomet kalles sentromeren