Deler av et kromosom

Et kromosom består av forskjellige deler.

Hvis det er en endring i kromosomet ditt, kan leger fortelle hvilken del av kromosomet som er påvirket.

La oss ta deg gjennom disse en etter en...