UPOZORNĚNÍ: Tato stránka byla přeložena společností Google. Pokud byste nám chtěli pomoci s překladem informací, kontaktujte nás.

Vyhledávání

Přispět

Jak nám můžete pomoci…

Abychom mohli i nadále poskytovat tyto webové stránky a služby našim rodinám a odborníkům, kteří je podporují, musíme průběžně získávat finanční prostředky. Udržitelnost naší práce závisí na štědrosti našich členů a podporovatelů; z pořádání fundraisingových akcí, žádostí o granty a sponzorství nebo poskytnutím daru.

Společnosti často nabídnou „kombinované dárcovství“ pro jakýkoli fundraising a/nebo dary, které poskytnete na charitu – tím, že souhlasí s vyrovnáním jakéhokoli vašeho příspěvku (až do určité částky/procenta za rok). Informujte se prosím u svého zaměstnavatele, zda tuto možnost nabízí.

Rádi přijímáme dary buď jednorázově, nebo pravidelně na podporu naší práce.

Family Event

Chtěl bych udělat a