UPOZORNĚNÍ: Tato stránka byla přeložena společností Google. Pokud byste nám chtěli pomoci s překladem informací, kontaktujte nás.

Vyhledávání

Výzva k předkládání návrhů na výzkum

Na této straně:

Máte otázku?

Zkoumání přirozené historie syndromu prstencového chromozomu 20

Vyzýváme klinické lékaře a vědce, aby předložili návrhy na výzkumný projekt zaměřený na přirozenou historii syndromu prstencového chromozomu 20. Cílem této výzvy je podpořit hloubkové studie, které posílí naše chápání této vzácné genetické poruchy a její progrese v čase.

Proč jsou přírodopisné studie potřebné

Přírodovědné studie jsou zásadní pro získání náhledu na progresi a spektrum symptomů spojených se syndromem kruhového chromozomu 20. Tyto studie mohou pomoci při identifikaci potenciálních terapeutických cílů a zlepšení klinické péče o jedince žijící s tímto stavem.

Podrobnosti o financování

 • Rozpočet: Až do £80,000 na maximum tříletý projekt (lze hledat možnosti pro spolufinancování)
 • Používání: Prostředky jsou určeny na platy, náklady na projekt a související výdaje.
 • Způsobilost: Žadatelé musí mít stálé místo ve způsobilé instituci.
 • Limit podání: Na jedno středisko je povolena pouze jedna aplikace.

Důrazně se doporučují multicentrické žádosti o mezinárodní studium.

Podmínky Ring20 budou zpřístupněny ve fázi plné aplikace.

Výběrový proces

Vzhledem k omezeným finančním prostředkům je proces výběru návrhů vysoce konkurenční. The Mezinárodní vědecký poradní výbor Ring20 (SAC) vyhodnotí žádosti ve fázi užšího výběru i úplné žádosti. Úvahy budou zahrnovat:

 • Výsledky a potenciál kandidáta (zkušenosti s prací se vzácnými genetickými epilepsiemi jsou příznivé).
 • Kvalita a relevance navrhovaného projektu.
 • „Hodnota za peníze“ navrhovaného projektu.
 • Podpora a prostředí poskytované hostitelskou institucí.

Přednostně budou přihlášky mezinárodních konsorcií.
Příznivě budou posouzeny návrhy, které nabízejí příležitosti pro vzájemné financování (pro rozšíření působnosti studie).

Pokyny pro aplikaci

Žádosti budou posuzovány ve dvou fázích:

 1. Vyjádření zájmu (EOI)
 2. Plná aplikace
  V EOI od vás chceme slyšet…

Jak váš návrh pomůže lidem se syndromem r(20) za 1, 5 a 10 let?

Formulář EOI obsahuje: podrobnosti o PI (+ případně spolužadatelé), rozpočet, trvání, abstrakt (max 300 slov + reference), výzkumné zkušenosti. Požadujeme také přiložení krátkého životopisu.

 • Žádný další materiál: Neposílejte prosím průvodní dopis, další materiály, podpůrné reference nebo nasměrujte SAC na jakékoli externí zdroje, jako jsou osobní webové stránky nebo webové stránky oddělení.
 • Slovní limity: Dodržování omezení slov je povinné. Nedodržení může vést k diskvalifikaci.
 • Obrázky a tabulky: Tyto mohou být zahrnuty pouze pro účely vysvětlení v úplných aplikacích. Pro zmenšení velikosti souboru použijte čísla s nízkým rozlišením.
 • Reference: Limit na 10 ve formuláři Vyjádření zájmu a 30 v plné aplikaci.
 • Etika: I když nemůžeme trvat na tom, aby žadatelé měli před podáním žádosti etické schválení, Ring20 bude muset mít jasno v tom, že etický rámec probíhá v každém kontrolním bodě.

Vyjádření zájmu je zváno do uzávěrky přihlášek:

Pátek 31. května 2024

Dny
hodiny
Minut

Jednoduché anglické shrnutí

Všechny úplné žádosti musí obsahovat jednoduché anglické shrnutí s podrobnostmi:

 • Východiska a cíle navrhovaného výzkumu.
 • Specifické cíle a metodiky, které mají být použity (včetně náboru pacientů).
 • Význam a potenciální dopad výzkumu, zejména pro jedince postižené syndromem kruhového chromozomu 20.

Těšíme se na obdržení inovativních návrhů, které významně přispějí k pochopení syndromu prstencového chromozomu 20 a potenciálně zlepší životy těch, kteří jsou jím postiženi.