MERK: Denne siden er oversatt av Google. Ta kontakt med oss hvis du vil hjelpe oss med å oversette informasjonen.

Søk
Vil du vite hvilken innvirkning arbeidet til Ring20 (veldedighetsorganisasjonen) har? Les videre...
Vi intervjuet tre familier som lever med r(20) syndrom. Her er hva de hadde å si...
Hvis du ble spurt "Hva har EpiCARE gjort for r(20) syndrom?" og om Allison bruker mye tid til EpiCARE gir verdi for deg som medlemmer av veldedigheten Ring20, hva vil du si?
Her forklarer vi de ulike delene av kromosomet, noe som kan være viktig når du skal prøve å forstå testresultatene dine...
Følg Zara og Otsi mens de prater om hva vi VET og hva vi ennå ikke vet om r(20) syndrom og hvor vi er på vei...
Hva mener vi med mosaikk eller ikke-mosaikk r(20)? Disse korte videoene vil forklare forskjellen...